Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg và Dân Biểu Tyler Diệp dẫn đầu liên minh 8 nhà lập pháp vận động cho việc mở cửa lại ngành nail ở California

Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg và Dân Biểu Tyler Diệp dẫn đầu liên minh 8 nhà lập pháp vận động cho việc mở cửa lại ngành nail ở California

Tin từ Sacramento – Hôm qua thứ Sáu 12 tháng 06, Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg và Dân Biểu Tyler Diệp đã đưa ra lời tuyên bố liên quan đến việc mở cửa lại các tiệm làm móng tay ở California.

Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg và Dân Biểu Tyler Diệp đã cùng một liên minh lưỡng đảng bao gồm 8 nhà lập pháp đại diện các cư dân quận Cam, tham gia thảo luận với văn phòng Thống Đốc Gavin Newsom nhằm kêu gọi cho phép mở cửa lại các tiệm làm móng tay tại California.

Quý vị dân cử này đã nêu yêu cầu chính thức của họ trong một bức thư gửi cho Thống Đốc Newsom vào đầu tuần này. Và hôm qua, Thống đốc Newsom công bố quyết định mở cửa lại các tiệm làm móng tay sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 19 tháng Sáu.

Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg cho biết rằng các tiệm làm móng tay và ngành thẩm mỹ nói chung là những công ty thiết yếu giúp cộng đồng Quận Cam đứng vững. Theo ông, người dân của Quận Cam cần được lắng nghe tiếng nói của họ, và sự hồi đáp lại là điều đáng được hoan nghênh nhất. Việc mở cửa lại ngành làm móng tay sẽ góp phần đưa cộng đồng California trở lại làm việc.

Dân Biểu Tyler Diệp nói rằng, ông muốn ngỏ lời cảm ơn đến Thống Đốc Newsom và văn phòng của thống đốc vì đã làm việc trực tiếp với ông cùng các đại diện ngành nail, cũng như vì đã ban hành những hướng dẫn cho việc mở cửa trở lại.