Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg mời cư dân tham dự buổi chích ngừa “COVID-19 vaccination clinic” cho người lớn và trẻ em từ 12 tuổi

Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg mời cư dân tham dự buổi chích ngừa “COVID-19 vaccination clinic” cho người lớn và trẻ em từ 12 tuổi

Tin từ Orange County, California – Theo thông cáo báo chí, Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg cùng Dân biểu Liên bang Lou Correa, Thượng Nghị Sĩ Josh Newman, Dân biểu Tiểu bang Sharon Quirk-Silva, Dân biểu Tiểu bang Tom Daly, Nghị viên thành phố Anaheim Avelino Valencia, hiệp hội Orange County Employees Association (OCEA) và Albertson’s đồng bảo trợ cho buổi chích ngừa miễn phí “COVID-19 Vaccination Clinic” được tổ chức vào thứ Năm tới đây, ngày 5 tháng 8 năm 2021, từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối.

Buổi chích ngừa diễn ra tại Ponderosa Family Resource Center, số 320 E. Orangewood Avenue, Anaheim. Đến với buổi chích ngừa, quý cư dân từ 18 tuổi trở lên và các cháu từ 12 tuổi trở lên sẽ được cung cấp thuốc chích ngừa Pfizer. Ưu tiên cho những người lấy hẹn trước. Ngoài ra, OCEA sẽ cung cấp hot dogs cho các gia đình trong buổi chích ngừa.

Để ghi danh lấy hẹn cho buổi chích ngừa ngày 5 tháng 8 này, quý cư dân có thể dùng QR Code trong flyer đính kèm hoặc email cho cô Christy Lê theo địa chỉ Christy.Le@sen.ca.gov và điền đầy đủ các thông tin cá nhân.

Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg khuyến khích cư dân tham gia chích ngừa đông đảo để giữ an toàn và sức khoẻ cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Nếu có câu hỏi hoặc cần biết thêm chi tiết về buổi chích ngừa, xin liên lạc văn phòng địa hạt của Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg (714) 558-3785.