Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg hoan nghênh việc trợ giúp ngay lập tức cho các doanh nghiệp tại California

Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg hoan nghênh việc trợ giúp ngay lập tức cho các doanh nghiệp tại California

Theo thông cáo báo chí từ văn phòng của thượng nghị sĩ tiểu bang Tom Umberg, hôm nay, Thượng Nghị Sĩ Thomas J. Umberg thông báo đến cư dân về việc trợ giúp của Quốc hội cho các doanh nghiệp của California, một ưu tiên chính trong chương trình làm việc của Thượng Nghị Sĩ Umberg trong suốt đại dịch COVID-19, với việc thông qua hai Dự luật về ngân sách: Dự luật Hạ Viện AB83 và Dự luật Thượng Viện SB87.

Những đề nghị này sẽ mang nhiều tiền hơn đến cho các doanh nghiệp đang có nhu cầu trợ giúp. SB87 sẽ phân bổ hơn 2 tỷ mỹ kim cho Quỹ Khẩn cấp Kích thích Tiểu bang Vàng-Golden State Stimulus Emergency Fund, từ đó sẽ cung cấp các khoản tài trợ cho các doanh nghiệp nhỏ đủ điều kiện.

AB83 được xây dựng dựa trên công việc lập pháp của Thượng Nghị Sĩ Umberg với nội dung miễn lệ phí gia hạn giấy phép cho các nhà hàng và bác sĩ thẩm mỹ, hai ngành bị đại dịch COVID-19 tàn phá. Thượng Nghị Sĩ Umberg là đồng tác giả của Dự Luật Thượng Viện SB87- Chương trình Trợ giúp Doanh nghiệp Nhỏ bị ảnh hưởng bởi COVID-19 của California.

Ông cũng ủng hộ mạnh mẽ các điều khoản trong Dự luật Hạ Viện AB83, theo đó sẽ miễn lệ phí gia hạn giấy phép cho các nhà hàng và bác sĩ thẩm mỹ. Cả hai Dự luật này sẽ được gửi đến Thống Đốc ký ban hành. Sau khi được phê duyệt, hai Dự luật sẽ cung cấp ngân sách hỗ trợ ngay lập tức cho các ngành này. (BBT)