Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg đệ trình nghị quyết SCR 3 vinh danh ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19 tháng Sáu

Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg đệ trình nghị quyết SCR 3 vinh danh ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19 tháng Sáu

Tin từ Sacramento, California – Vào ngày 14 tháng 6 vừa qua, Thượng Nghị Sĩ Thomas J. Umberg đã đệ trình và thông qua trước Thượng viện Quốc Hội dự luật SCR 3 công nhận và vinh danh Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

Trong bài phát biểu, ông Umberg cho biết ông rất vinh dự được đại diện khu vực Thượng Viện thứ 34, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất tại Hoa Kỳ. Đây cũng là nơi sinh sống của hàng ngàn cựu chiến binh thuộc Quân đội Việt Nam Cộng Hoà. Ông Umberg đã lên tiếng cảm ơn các cựu binh không chỉ vì những công lao trong quá khứ, mà còn vì những đóng góp tích cực cho sự phát triển của xã hội ngày nay, đồng thời nuôi dưỡng, giáo dục thế hệ sau tiếp tục noi gương tốt của các cựu binh.

Thượng nghị sĩ cho biết thêm rằng việc công nhận ngày Cựu Chiến Binh của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà không chỉ để tưởng nhớ những người lính đã hy sinh dũng cảm trong chiến tranh Việt Nam, mà còn để vinh danh các cựu quân nhân sinh sống tại đây cũng như những người tiếp tục tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam hiện nay.

Vào ngày 19 tháng 6, ông Umberg đã đến tham dự buổi lễ kỷ niệm Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ và trao tặng bằng tưởng lục cho Liên Hội Cựu Chiến Sĩ miền Nam California cũng như các vị Hội trưởng của các hội cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa.