Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg cùng các dân cử gửi thư yêu cầu Thống đốc Newsom cho mở cửa lại các tiệm làm móng tay

Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg cùng các dân cử gửi thư yêu cầu Thống đốc Newsom cho mở cửa lại các tiệm làm móng tay

Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg (VOC)

Tin từ Orange County, California – Vào ngày 10 tháng 6 năm 2020, Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg cùng Dân Biểu tiểu bang Tyler Diệp, Dân Biểu Phillip Chen, Dân Biểu Sharon Quirk-Silva, Dân Biểu Steven Choi, Dân Biểu William P.Brough, Thượng Nghị Sĩ Ling Ling Chang, và Thượng Nghị Sĩ Patricia C.Bates vừa đồng ký tên trong một bức thư gửi đến Thống Đốc Gavin Newsom, mang nội dung yêu cầu không trì hoãn việc mở cửa lại các tiệm làm móng tay.

Mở đầu bức thư, quý vị dân cử nhắc lại lời cam kết của Thống Đốc Newsom là bảo đảm “tính khoa học, không chính trị” khi đưa ra các quyết định trong việc mở lại nền kinh tế. Và trong bước chuyển tiếp từ Giai đoạn Hai qua Giai đoạn Ba, văn phòng tiểu bang đã công bố những quy định hướng dẫn cho mở cửa lại các sòng bài, trung tâm thể thao chuyên nghiệp, phòng tập thể dục, tiệm làm tóc, hớt tóc, và nhiều công ty khác. Tuy nhiên, Thống đốc tiếp tục loại trừ tiệm làm móng tay trong Giai đoạn Hai này.

Với vai trò đại diện cho cư dân, là tiếng nói mạnh mẽ của các cộng đồng, quý vị dân cử đồng kêu gọi Thống Đốc xem xét lại chính sách và quyết định của ông đối với ngành Nail. Nếu có yếu tố khoa học chính đáng cho việc trì hoãn mở cửa lại ngành móng tay, Thống Đốc cần có lời giải thích minh bạch và hợp lý. Được biết, người Mỹ gốc Việt chiếm 80% trong số các chủ tiệm móng tay trên toàn tiểu bang California. (BBT)