23/10/2016 | 0

Thượng nghị sĩ Tillis: Cải tổ Obamacare

Thượng nghị sĩ Tillis: Cải tổ Obamacare

Washington, DC. (CBS) – Trong bài diễn văn hàng tuần của đảng Cộng Hòa, Thượng Nghị Sĩ Thom Tillis nhắc tới những hậu quả tiếp tục của Obamacare và tác động của nó tới các gia đình trên toàn tiểu bang North Carolina.

Theo ông Tillis, nay chỉ còn một hãng bán bảo hiểm trong chương trình trao đổi Obamacare tại 95 trong số 100 quận thuộc tiểu bang của ông. Nhiều gia đình sẽ phải chịu mức bảo phí tăng tới 25% trong năm tới. Vị thượng nghị sĩ tiểu bang North Carolina kêu gọi cải tổ hợp lý Obamacare. Ông cho rằng có cách tốt hơn để phát triển và hiện đại hóa hệ thống chăm sóc sức khỏe của Hoa Kỳ.

Theo ông Tillis, đảng Cộng Hòa tại Quốc Hội đưa ra một cách tiếp cận khác nhiều. Họ lắng nghe sự thất vọng mà người dân Hoa Kỳ phải chịu. Đảng Cộng Hòa theo đuổi cải tổ hợp lý để thay thế Obamacare. Những cải tổ đưa quyết định y tế trở lại tay bệnh nhân và bác sĩ. Những cải tổ của đảng Cộng Hòa sẽ cho phép các gia đình mua chương trình bảo hiểm mà họ cần. Những cải tổ tập trung vào bệnh nhân, như của Thượng Nghị Sĩ Richard Burr, sẽ giảm chi phí y tế, trong khi giúp bảo vệ người Mỹ bị bệnh trước, mà không cần phải có những yêu cầu tốn kém của chính phủ.

Theo ông Tillis, người Mỹ có một lựa chọn khó khăn để xác định tương lai chăm sóc sức khỏe tại Hoa Kỳ. (Mai Đức)