02/07/2018 | 0

Thượng nghị sĩ Susan Collins không ủng hộ ứng cử viên Tối Cao Pháp Viện chống phá thai

Thượng nghị sĩ Susan Collins không ủng hộ ứng cử viên Tối Cao Pháp Viện chống phá thai

Ảnh: Reuters

Washington DC – Một thượng nghị sĩ có quan điểm trung dung của đảng Cộng Hòa cho biết bà sẽ không ủng hộ ứng cử viên bảo thủ vào chiếc ghế trống của Tối Cao Pháp Viện, nếu người này muốn đảo ngược một phán quyết ủng hộ quyền phá thai của phụ nữ.

Thượng Nghĩ Sĩ đó là Susan Collins của tiểu bang Maine, một người có lá phiếu rất quan trọng tại Thượng Viện. Tuyên bố của bà Collins cho thấy bất kỳ ứng cử viên bảo thủ nào do Tổng Thống Trump giới thiệu, cũng không nên kỳ vọng nhiều vào buổi bỏ phiếu xác nhận để thay thế thẩm phán Anthony Kennedy nghỉ hưu vào cuối tháng này.

Xuất hiện trong chương trình “State of the Union” của CNN, bà Collins cho biết “phá thai” là chủ đề quan trọng mà các thượng nghị sĩ sẽ đặt câu hỏi trong buổi điều trần xác nhận. Tổng Thống Trump nói rằng ông sẽ không hỏi các ứng cử viên xem họ có muốn đảo ngược phán quyết Roe vs Wade năm 1973 hay không. Những người bảo thủ chống phá thai, hầu hết là thành viên Cộng Hòa, từ lâu nay phản đối quyết định trên của Tối Cao Pháp Viện.

Tổng Thống Trump cho biết ông sẽ công bố danh sách ứng cử viên của ông vào ngày 9 tháng 7. Danh sách được thu hẹp chỉ còn 5 người, trong đó có 2 người phụ nữ. Ông không cung cấp danh tính của bất kỳ ai trong số này. Nhưng theo Reuters, phần lớn những người trong danh sách này đều do luật sư Tòa Bạch Ốc và các nhóm hoạt động pháp lý bảo thủ giới thiệu. (Mai Đức)