07/05/2014 | 2

Thượng Nghị Sĩ Reid và McConnell đụng độ về dự luật năng lượng

Thượng Nghị Sĩ Reid và McConnell đụng độ về dự luật năng lượng

Washington, DC. (CBS) – Lãnh đạo đa số tại Thượng Viện Harry Reid và lãnh đạo thiểu số Mitch McConnell đụng độ mạnh mẽ về dự luật năng lượng, đặt ra câu hỏi liệu Thượng Viện có thể biểu quyết cho dự án đường ống dẫn dầu Keystone XL vào cuối tuần này hay không.
Thượng Viện đã bỏ phiếu chính thức bắt đầu cuộc tranh luận về dự luật hiệu quả năng lượng, do Thượng Nghị Sĩ thuộc đảng Cộng Hòa Rob Portman và Thượng Nghị Sĩ thuộc đảng Dân Chủ Jeanne Shaheen soạn thảo. Dự luật cơ bản tìm cách thúc đẩy hiệu quả năng lượng trong lãnh vực thương mại, công nghiệp và dân cư.
Ông Reid cho rằng dự luật cơ bản là một phần rất trọng yếu của luật pháp, được sự ủng hộ của cả hai đảng. Ông sẵn sàng cho phép một cuộc biểu quyết một dự luật khác có liên quan tới đường ống dẫn dầu Keystone XL.
Tuy nhiên ông Reid cho rằng các thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa đang yêu cầu bỏ phiếu cho các sửa đổi khác đối với dự luật của hai thượng nghị sĩ Shaheen và Portman.
Nhưng ông McConnell thì nói rằng đảng Cộng Hòa tuần trước đã từ bỏ yêu cầu biểu quyết sửa đổi chăm sóc sức khỏe đối với dự luật kể trên, thay vào đó họ muốn thảo luận thẳng thắn về chính sách năng lượng. Ông cho biết dự luật của hai thượng nghị sĩ Shaheen và Portman được sự ủng hộ sâu rộng của cả hai đảng, nhưng cũng có thể được cải thiện với những sửa đổi.
Ông McConnell cáo buộc ông Reid cố gắng bảo vệ tổng thống khỏi vấn đề gây tranh cãi liên quan tới năng lượng. (H. Nguyễn)