18/12/2016 | 0

Thượng nghị sĩ Pat Toomey giới thiệu mục tiêu của chính phủ mới

Thượng nghị sĩ Pat Toomey giới thiệu mục tiêu của chính phủ mới

Washington, DC. (CBS) – Trong bài diễn văn của đảng Cộng Hòa tuần này, Thượng Nghị Sĩ Pat Toomey nói về một loạt các vấn đề và biện pháp của đảng Cộng Hòa để giải quyết các vấn đề trong chính phủ mới.

Vị thượng nghị sĩ của tiểu bang Pennsylvania trích dẫn việc bãi bỏ và thay thế Obamacare, sửa chữa hạ tầng cơ sở tại Hoa Kỳ, làm việc để cải tổ luật thuế phức tạp và loại bỏ các qui định, rào cản làm chậm lại nền kinh tế là một số mục tiêu của đảng Cộng Hòa. Ông Toomey nhắc tới nỗ lực của đảng Cộng Hòa để giải quyết những lo ngại của người Mỹ làm việc chăm chỉ. Ông nói mọi người muốn các khu phố và trường học an toàn. Họ muốn quốc gia được an toàn và vững mạnh. Họ muốn kinh tế tăng trưởng và tạo ra việc làm tốt.

Thượng Nghị Sĩ Toomey nói thêm rằng đảng Cộng Hòa tại Thượng Viện đã làm việc và sẽ tiếp tục làm việc để thúc đẩy chương trình cải tổ giúp hoàn thiện cuộc sống của các gia đình trung lưu. Ông Toomey nói, khi năm 2016 sắp hết là thời gian tốt để nhớ rằng có nhiều điều đoàn kết hơn là chia rẽ người dân Hoa Kỳ. (Nguyên Trân)