22/09/2017 | 1

TNS McCain tuyên bố không ủng hộ dự luật Graham – Cassidy có thể khiến 21 triệu người mất bảo hiểm y tế

TNS McCain tuyên bố không ủng hộ dự luật Graham – Cassidy có thể khiến 21 triệu người mất bảo hiểm y tế

Washington DC. (Reuters) – Viện Brooking, một viện nghiên cứu phi lợi nhuận, ước tính rằng, ít nhất 21 triệu người Mỹ có thể sẽ mất bảo hiểm y tế trong thời gian từ 2020 đến 2026, theo dự luật mới nhất của đảng Cộng Hòa để thay thế Obamacare.

Ngoài ra, con số này có thể vẫn còn thấp hơn số lượng thực tế, do chưa tính tới những khó khăn các tiểu bang có thể gặp phải, khi tự thiết lập hệ thống bảo hiểm y tế riêng của họ. Viện Brooking là một tổ chức lâu nay vẫn ủng hộ đạo luật Affordable Care Act, còn gọi là Obamacare. Báo cáo của Viện Brooking là bản phân tích đầu tiên về dự luật của các thượng nghị sĩ Cộng Hòa Lindsey Graham và Bill Cassidy. Đây cũng là thông tin bất lợi cho đảng Cộng Hòa, khi đảng này đang cố gắng gom đủ số phiếu ủng hộ để đưa dự luật ra tranh luận trước Thượng Viện vào tuần tới.

Phòng Ngân Sách Quốc Hội CBO trước đó nói rằng, cơ quan này không có đủ thời gian để phân tích các ảnh hưởng của dự luật y tế mới nhất của đảng Cộng Hòa. Một dự luật trước đây của đảng này, có tên là Healthcare Freedom Act (HFA), được cho là sẽ khiến số người được bảo hiểm giảm đi 15 triệu người vào năm 2026, so với đạo luật hiện tại. Dự luật HFA sau đó đã thất bại tại Thượng Viện.

Tin mới nhất trong ngày 22 tháng 9, Thượng Nghị Sĩ John McCain đã tuyên bố ông sẽ không ủng hộ dự luật Graham-Cassidy. Ông nói rắng tốt nhất là để cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ cùng tham gia vào việc soạn thảo đạo luật. Trước đó, Thượng Nghị Sĩ Rand Paul cũng đã tuyên bố chống. Như vậy, chỉ cần một phiếu chống nữa, là nỗ lực xóa bỏ Obamacare của Đảng Cộng Hòa sẽ thất bại. (Ngô Bảo)