03/12/2014 | 1

Thượng nghị sĩ McCain chỉ trích việc bổ nhiệm đại sứ Hungary

Thượng nghị sĩ McCain chỉ trích việc bổ nhiệm đại sứ Hungary

Washington, DC. (Reuters) – Thượng Nghị Sĩ John McCain chỉ trích việc bổ nhiệm nhà sản xuất chương trình truyền hình Colleen Bell làm đại sứ tại Hungary.

Ông cho rằng bà hoàn toàn không đủ tiêu chuẩn. Ông McCain tuyên bố ông không chống lại việc bổ nhiệm với mục đích chính trị, nhưng Hungary quá quan trọng cho an ninh quốc gia Hoa Kỳ nên không thể để một người không có kinh nghiệm và kiến thức về đất nước đó đảm nhiệm chức vụ đại sứ.

Thượng Nghị Sĩ McCain kêu gọi các đồng nghiệp ngăn chặn việc làm mà ông cho là ngu ngốc. Tuy nhiên, Thượng Nghị Sĩ Barbara Boxer, thuộc đảng Dân Chủ, tiểu bang California, bảo vệ khả năng hiểu biết của bà Bell, trước khi bà được xác nhận làm đại sứ với 52 phiếu thuận và 42 phiếu chống.

Bà Bell là một nhà tài trợ lớn cho chiến dịch vận động tranh cử của Tổng Thống Barack Obama. (Nguyên Trân)