20/04/2015 | 0

Thượng nghị sĩ Marco Rubio tin ông là người thích hợp nhất làm tổng thống

Thượng nghị sĩ Marco Rubio tin ông là người thích hợp nhất làm tổng thống

Washington, DC. (CBS) – Xuất hiện trong chương trình Face The Nation hôm Chủ Nhật, ứng cử viên tổng thống Thượng Nghị sĩ Marco Rubio tuyên bố bản thân ông là người thích hợp nhất để làm tổng thống Hoa Kỳ, và ông có nhiều điều khác biệt với những ứng cử viên khác.

Khi được hỏi tại sao, ông Rubio trả lời đất nước đang sống trong một thời khắc lịch sử, chuyển mình vào thời đại hậu công nghiệp. Đây là một kỷ nguyên tuyệt vời của cơ hội. Những ý tưởng mới không giúp đất nước hoàn thành tiềm năng trong thế kỷ mới. Ông tin ông có những ý tưởng và tầm nhìn cho đất nước. Ông ra ứng cử để trở thành tổng thống, lãnh đạo đất nước Hoa Kỳ đi tới thế kỷ mới. Ông tin thế kỷ 21 sẽ tốt hơn thế kỷ 20, nhưng muốn điều đó xảy ra, họ cần phải làm nhiều công việc đang chờ đợi phía trước.

Khi được hỏi nếu trở thành tổng thống, liệu ông có ký dự luật mà ông đã soạn thảo để trở thành luật không, Thượng Nghị sĩ Rubio nói nếu trở thành tổng thống, điều đầu tiên ông làm là yêu cầu Quốc Hội thông qua dự luật đặc biệt về an ninh. Dự luật buộc tất cả các phi trường lắp đặt hệ thống theo dõi du khách đi và đến, để ngăn chặn người nhập cư lậu, đồng thời cải thiện an ninh biên giới. Điều thứ hai là hiện đại hóa hệ thống nhập cư hợp pháp. Điều thứ ba là dự luật cưỡng chế đóng thuế đối với 10 hoặc 12 triệu người nhập cư lậu ở nước Mỹ. (Mai Đức)