02/12/2017 | 1

Thượng nghị sĩ Marco Rubio thừa nhận đảng Cộng Hòa sẽ cắt giảm An Sinh Xã Hội và Medicare sau khi dự luật thuế được thông qua

Thượng nghị sĩ Marco Rubio thừa nhận đảng Cộng Hòa sẽ cắt giảm An Sinh Xã Hội và Medicare sau khi dự luật thuế được thông qua

Washington, DC. (CBS) – Thượng Nghị Sĩ của tiểu bang Florida, Marco Rubio, thừa nhận rằng kế hoạch cắt giảm thuế của đảng Cộng Hòa để hỗ trợ các công ty và giới giàu có đòi hỏi phải cắt giảm chương trình An Sinh Xã Hội và Medicare để bù đắp vào đó.

Ông Rubio nói với các phóng viên rằng nhằm giải quyết tình trạng thâm hụt ngân sách liên bang, tăng ít nhất 1,000 tỷ Mỹ kim nếu kế hoạch thuế được thông qua, Quốc Hội cần phải cắt giảm các chương trình phúc lợi, chẳng hạn như An Sinh Xã Hội. Các nhà vận động cho người cao niên và người nghèo từng cảnh báo rằng các chương trình phúc lợi sẽ bị cắt giảm. Nhưng đây là lần đầu tiên một thành viên nổi bật của đảng Cộng Hòa hậu thuẫn cáo buộc của họ.

Đảng Cộng Hòa từ lâu cho biết sự tăng trưởng được tạo ra từ việc cắt giảm tỷ lệ thuế thương nghiệp từ 35% xuống còn 20% sẽ giúp cho việc cắt giảm thuế của họ được trung lập về thu nhập, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy họ đúng. Văn Phòng Ngân Sách Quốc Hội ước tính rằng kế hoạch thuế của Thượng Viện tăng thâm hụt ngân sách 1,400 tỷ Mỹ kim trong thập niên tới. Ủy Ban Thuế lưỡng đảng tuyên bố kế hoạch cắt giảm thuế sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 0.8% trong thập niên tới, khiến 1 tỷ Mỹ kim cắt giảm không được bù đắp. Do đó, Anh Sinh Xã Hội và Medicare, tổng cộng chiếm  38% tổng ngân sách liên bang, đứng thứ nhì sau chi tiêu quân sự, sẽ bị cắt giảm.

Các thành viên quan trọng khác của đảng Cộng Hòa từng gợi ý rằng sau khi dự luật thuế được thông qua, họ sẽ tính tới chương trình phúc lợi và trợ cấp. Chủ tịch Hạ Viện Paul Ryan, Cộng Hòa, tiểu bang Wisconsin, cho biết ông muốn đảng Cộng Hòa giảm chi tiêu vào các chương trình chính phủ trong năm 2018. Tháng trước, Tổng Thống Trump tuyên bố cải tổ phúc lợi welfare sẽ được thực hiện ngay sau thuế.

Nguyên Trân/SBTN