17/11/2013 | 0

THƯỢNG NGHỊ SĨ KIRSTEN GILLIBRAND THÚC ÐẨY DỰ LUẬT TẤN CÔNG TÌNH DỤC TRONG QUÂN ÐỘI

THƯỢNG NGHỊ SĨ KIRSTEN GILLIBRAND THÚC ÐẨY DỰ LUẬT TẤN CÔNG TÌNH DỤC TRONG QUÂN ÐỘI

Tin Hoa Thịnh Ðốn – Thượng nghị sĩ Kirsten Gillibrand đảng Dân chủ, tiểu bang New York, hôm nay nói bà đang thúc đẩy dự luật do bà soạn thảo về cách giải quyết tình trạng tấn công tình dục trong quân đội, và cho biết bà rất lạc quan về triển vọng của dự luật này. Bất chấp có sự chia rẽ trong Thượng viện về những cách giải quyết khác nhau, bà Gillibrand tự tin bà sẽ nhận được hơn 50 phiếu bầu hiện nay trong Thượng viện để dự luật của bà được thông qua. Xuất hiện trong chương trình This Week của đài ABC hôm nay, bà Gillibrand nói cần phải có 60 phiếu bầu để bà có thể vượt qua luật fillibuster và bà chắc chắn sẽ có được con số đó. Trước một nhận xét của Thượng nghị sĩ John McCain, đảng Cộng hòa, tiểu bang Arizona, rằng Gillibrand không có kinh nghiệm cần thiết để soạn thảo pháp luật về vấn đề này, bà trả lời đó là công việc của bà. Thượng nghị sĩ Gillibrand là một thành viên của Ủy ban Quân vụ Thượng viện.