Thượng nghị sĩ John McCain nói về việc LS Nguyễn Văn Đài bị bắt

Trong chuyến đi vận động cho thương nghị sĩ Lindsey Graham cho cuộc bầu cử Tổng Thống năm 2016, Thượng nghị sĩ John McCain từ tiểu bang Arizona đã đến tiểu bang New Hampshire vào cuối tuần Thứ Bảy ngày 19 tháng 12, 2015. Nhân dịp này, phóng viên SBTN đã có cơ hội được tiếp chuyện cùng với ông và đặt vấn đề về việc luật sư Nguyễn Văn Đài đã một lần nữa bị chính quyền CSVN bắt vào ngày 16 tháng 12 vừa qua. Xin mời qui vị cùng theo dõi cuộc phỏng vấn đặt biệt Thượng Nghị Sĩ John Mccain sau đây.