04/12/2016 | 0

Thượng nghị sĩ John Barrasso nói về việc bãi bỏ và thay thế luật Obamacare

Thượng nghị sĩ John Barrasso nói về việc bãi bỏ và thay thế luật Obamacare

Washington, DC. (CBS) – Trong bài diễn văn hàng tuần của đảng Cộng Hòa, Thượng Nghị Sĩ Barrasso phác thảo những gì mà ông và nhiều thành viên của đảng Cộng Hòa coi là gánh nặng của Obamacare.

Ông lưu ý người Mỹ yêu cầu trách nhiệm và họ bỏ phiếu cho sự thay đổi, như mọi người thấy trong cuộc bầu cử vào tháng 11 vừa qua. Họ quá mệt mỏi với việc sống dưới luật y tế tốn kém và phức tạp. Theo cuộc thăm dò trong tuần qua của Gallup, 8 trong số 10 người được khảo sát ủng hộ thay đổi đáng kể hoặc thay thế hoàn toàn luật y tế.  Vị thượng nghị sĩ tiểu bang Wyoming giải thích rằng đảng Cộng Hòa sẽ nhanh chóng hành động để bãi bỏ và thay thế Obamacare, để người Mỹ có thể nhận được sự chăm sóc mà họ cần, từ bác sĩ mà họ chọn với chi phí hạ nhất.

Điều này có nghĩa là bảo hiểm y tế đáp ứng nhu cầu của gia đình họ chứ không phải theo yêu cầu của Washington. Nền y tế để cho bệnh nhân và bác sĩ quyết định điều tốt nhất cho sức khỏe gia đình, không phải các viên chức chính phủ. Bảo hiểm y tế mà mọi người có đủ khả năng chi trả, bởi vì sự cạnh tranh trung thực giúp cho giá hạ hơn là qui định của chính phủ có thể làm. (Nguyên Trân)