25/12/2017 | 0

Thương Nghị Sĩ Jeff Flake không bác bỏ triển vọng tranh cử chống ông Trump

Thương Nghị Sĩ Jeff Flake không bác bỏ triển vọng tranh cử chống ông Trump

Washington, DC. (CBS) – Thượng nghị sĩ Jeff Flake thuộc đảng Cộng Hòa đại diện tiểu bang Arizona nói rằng, tổng thống Trump chắc chắn sẽ đối đầu với một ứng cử viên độc lập trong cuộc bầu cử tổng thống kế tiếp, nếu không phải một người ngay trong đảng Cộng Hòa. Và ông Flake không bác bỏ triển vọng trở thành đối thủ đó.

Thượng nghị sĩ Flake đã từng chỉ trích Tổng thống Trump mạnh mẽ, ngay cả khi ông ủng hộ nhiều phần trong nghị trình của ông Trump, như luật cải cách thuế. Đổi lại, ông Trump cũng từng kịch liệt chỉ trích ông Flake, người dự tính không tái tranh cử vào năm tới.

Ít lâu sau khi loan báo ý định không tái tranh cử hồi cuối tháng 10 vừa qua, ông Flake kêu gọi các đồng nghiệp ở Thượng Viện hãy “đứng lên” và “mạnh mẽ hơn”, trước phong cách lãnh đạo của Tổng thống Trump. Ông Flake nói rằng Quốc Hội đã chờ đợi tổng thống có hành vi thích hợp hơn, nhưng vẫn chưa thấy điều đó.

Chính khách Cộng Hòa từ Arizona này đã loan báo tại nghị sảnh Thượng Viện hồi tháng 10 rằng, ông có thể phục vụ đất nước và lương tâm của mình tốt hơn bằng cách không tái tranh cử.

Nói chuyện trên chương trình This Morning của CBS News hôm Chủ Nhật 24/12, ông Flake nói rằng nếu ông Trump tiếp tục đường hướng hiện nay, và nếu các chính khách Dân Chủ ngày càng thiên tả, thì sẽ có “một khối cử tri khổng lồ… tìm kiếm một điều gì khác”. (Huy Lam)