Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn thành công hỗ trợ sinh viên đại học Corinthian

Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn thành công hỗ trợ sinh viên đại học Corinthian

Dự luật do Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn giúp sinh viên đại học Corinthian được Thống Đốc Jerry Brown ký thành Đạo Luật

Đạo Luật SB 150 hủy bỏ trách nhiệm thuế của sinh viên được miễn trả nợ

(Sacramento, CA) – Vào chiều Thứ Năm Oct 8 2015, Thống Đốc Jerry Brown đã ký ban hành Đạo Luật SB 150, do Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn làm tác giả. SB 150 nhằm hủy bỏ trách nhiệm thuế cho cựu sinh viên đại học Corinthian được miễn trả nợ. Đạo luật này cũng được Thượng Nghị Sĩ Bob Huff đồng tác giả, và có sự bảo trợ của các thượng nghị sĩ Jean Fuller, Pat Bates, Tom Berryhill, Mike Morrell và Andy Vidak, và các dân biểu William Brough, Rocky Chavez, Cristina Garcia, Devon Mathis, và Kristin Olsen.

“Chữ ký của Thống Đốc Brown hôm nay, là một sự giúp đỡ cho hơn 13,000 sinh viên đại học Corinthian khắp California bị ảnh hưởng khi trường học đại học đột ngột đóng cửa,” Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn nói. “Những sinh viên này giờ đây không còn phải lo lắng gì nữa, và có thể tiếp tục con đường học vấn của họ.”

Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn và Thượng Nghị Sĩ Bob Huff giới thiệu Dự Luật SB 150 vào Tháng 5, Năm 2015 với mục đích giúp các sinh viên, khi đại học Corinthian nộp đơn khai phá sản Chapter 11 và đóng tất cả các trường học. Sau vụ đóng cửa bất ngờ này, nhiều cựu sinh viên tìm cách xin miễn trả một phần, hoặc toàn bộ, các món nợ vay lúc còn đi học. Điều không may là khi các món nợ này được hủy bỏ, thanh toán, hoặc được miễn trả, các sinh viên này đều bị tiểu bang tính thuế thu nhập. Vì vậy, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn và Thượng Nghị Sĩ Bob Huff giới thiệu Dự Luật SB 150 nhằm hủy bỏ trách nhiệm thuế này đối với các khoản nợ tiểu bang, liên bang, hay số nợ vay tư nhân của chính các sinh viên đã vay mượn.

Trong khi Dự Luật SB 150 được đưa ra thảo luận tại Quốc Hội, một nhà hoạt động ở Sacramento ông Pete Conaty đã thay mặt nhiều nhóm cựu chiến binh, bao gồm American Legion, AMVETS, Hiệp Hội Cựu Chiến Binh Quận Hạt California, Hiệp Hội Cựu Chiến Binh Tham Chiến Ngoại Quốc, và Hiệp Hội Cựu Chiến Binh Tham Chiến Việt Nam của Mỹ, đã tham gia điều trần và ủng hộ dự luật này, vì sự đóng cửa của các trường học ảnh hưởng nặng nề đến các cựu chiến binh có thu nhập thấp.

“Hôm nay là một ngày rất đáng tự hào đối với tiểu bang California. Khi Thống Đốc Brown ký ban hành Đạo Luật SB 150, Thống Đốc Brown và Quốc Hội California đã giúp rất nhiều sinh viên California, vào lúc cần thiết nhất đối với họ. Sự kiện này cho thấy rằng, việc làm của chúng rất đúng và giúp giảm bớt khó khăn cho cuộc sống của các sinh viên, chỉ vì trường học của họ đóng cửa bất ngờ,” Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn nói.

SB 150 được Quốc Hội Tiểu Bang đồng thuận ủng hộ. Với chữ ký của Thống Đốc Brown đối với đạo luật liên quan đến thuế này, SB 150 có hiệu lực ngay lập tức.

Sinh viên đại học Corinthian có thắc mắc về Đạo Luật SB 150 có thể liên lạc Văn Phòng Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn qua số điện thoại (916) 651-4034.