Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn phản đối Sacramento tiếp phái đoàn CSVN

Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn phản đối Sacramento tiếp phái đoàn CSVN

(Santa Ana, CA) Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn kêu gọi tất cả đồng hương cùng bà tham dự cuộc họp của Hội Đồng Thành Phố Sacramento vào ngày Thứ Ba, 14 Tháng Bảy năm 2015 để phản đối thành phố này đón tiếp một phái đoàn CSVN từ Sài Gòn sang. Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn kiên quyết phản đối phái đoàn này, vì tình trạng vi phạm nhân quyền và đàn áp người dân ở Việt Nam. Ngoài ra, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn dự định yêu cầu thành phố Sacramento không nên có bất kỳ một sự đối tác nào với CSVN trong tương lai.

“Là một người tị nạn trốn khỏi Việt Nam đi tìm tự do, tôi rất thất vọng khi biết Hội Đồng Thành Phố Sacramento dự định tiếp một phái đoàn CSVN đến từ Sài Gòn. Việc làm này cho thấy, thành phố Sacramento ngầm công nhận sự hợp pháp của chính quyền CSVN mà họ không đáng được hưởng,” Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn nói.

Theo nhiều bản tin trên Internet, Phó Thị Trưởng Sacramento Allen Warren có thể xem xét đề nghị kết nghĩa giữa Sacramento và Sài Gòn.

“Điều rất quan trọng ở đây là Hội Đồng Thành Phố Sacramento phải lắng nghe tiếng nói của chúng ta, để họ hiểu rằng, vì sao cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại California phản đối tất cả các phái đoàn CSVN. Quan trọng hơn nữa, chúng ta phải bảo đảm là Hội Đồng Thành Phố Sacramento sẽ không đưa ra bất kỳ kế hoạch nào để có ‘quan hệ thân thiện hoặc kết nghĩa’ với CSVN trong tương lai,” Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn.

Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn kêu gọi tất cả mọi người cùng với bà đến tham dự cuộc họp của Hội Đồng Thành Phố Sacramento vào lúc 12 giờ trưa Thứ Ba, ngày 14 Tháng Bảy năm 2015 tới đây, để bày tỏ sự phản đối của người tị nạn Việt Nam đối với phái đoàn CSVN. Cuộc họp sẽ diễn ra tại Tòa Nhà Hội Đồng Thành Phố tại số 951 I Street, Sacramento, CA 95814.

Cư dân Quận Cam muốn tham gia cuộc biểu tình ở Sacramento vào Thứ Ba, ngày 14 Tháng Bảy năm 2015, nên liên lạc với Nghị Viên Garden Grove Phát Bùi, cũng là chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California tại số (714) 713-4079, hoặc kỹ sư Trương Ngãi Vinh, chủ tịch Cộng Đồng Việt Nam Nam California tại số (714) 467-6469.

Cư dân sống xung quanh khu vực Sacramento muốn tham gia biểu tình nên tập trung tại Trung Tâm Cộng Đồng tại 6270 Elder Creek Road, Sacramento, CA 95824 lúc 11 giờ sáng, và liên lạc ông Đỗ Thiện Thịnh tại số (916) 583-3902, hoặc ông Vũ Xuân Đào ở số (916) 487- 1904, để biết thêm chi tiết.

Cư dân địa phương không thể tham gia có thể chuyển những phản đối của mình đến Hội Đồng Thành Phố Sacramento bằng cách gọi điện thoại cho Thư Ký Thành Phố qua số (916) 808-5441, hoặc email Thị Trưởng Kevin Johnson qua email mayor@cityofsacramento.org và Phó Thị Trưởng Allen Warren qua email awarren@cityofsacramento.org.