Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn được bổ nhiệm vào ủy ban chuyên trách giáo dục cấp cao California

Thượng Nghị Sĩ  Janet Nguyễn được bổ nhiệm vào ủy ban chuyên trách giáo dục cấp cao California

Ủy Ban Quy Tắc Thượng Viện California vừa bổ nhiệm Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn vào Ủy Ban Chọn Lọc Về Thành Công Của Sinh Viên.

Một thông cáo trên trang mạng của thượng nghị sĩ gốc Việt đầu tiên của tiểu bang California cho hay như vậy hôm 30 tháng 5. Bà Janet Nguyễn sẽ tham gia cùng tám đồng viện xem xét thực trạng của hai hệ thống California State University và Đại Học Cộng Đồng về tỉ lệ tốt nghiệp của sinh viên sau 4 năm, những hướng đi phi truyền thống để cấp học vị và những tiêu chí hiện hành để nhận vào đại học 4 năm.

Vị dân cử đại diện khu vực Garden Grove nói rằng, tiểu bang California cung cấp những chọn lựa tốt nhất về giáo dục cấp cao công cộng, nhưng như mọi hệ thống khác, hệ thống đại học ở California vẫn còn có chỗ để cải tiến. Bà cho biết mục tiêu cá nhân của bà là tranh đấu mạnh mẽ để các trường đại học và cao đẳng mở cửa cho tất cả người dân California.

Cho đến nay, Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn đã đưa ra ba dự luật về giáo dục là SB 326, SB 236 và SB 307. SB 326 sẽ bảo vệ học bổng duy nhất của tiểu bang dành cho sinh viên thuộc gia đình trung lưu. SB 236 ngăn chặn việc tăng học phí UC và CSU trong 5 năm, đồng thời hạn chế tỉ lệ sinh viên từ tiểu bang khác nhập học cũng như không cho phép tiểu bang trợ cấp cho các sinh viên không phải là cư dân California. SB 307 sẽ lập nhóm chuyên gia để xem xét tình trạng vô gia cư trong giới sinh viên đại học.

Huy Lam / SBTN