Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn được bổ nhiệm vào Hội Đồng Phân Bổ Ngân Sách Giáo Dục California

Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn được bổ nhiệm vào Hội Đồng Phân Bổ Ngân Sách Giáo Dục California

Ảnh: Orange County Breeze

Thượng Nghị sĩ Janet Nguyễn vừa được bổ nhiệm vào Hội Đồng Phân Bổ Tiểu Bang (SAB), cơ quan có trách nhiệm xác định việc phân bổ ngân sách dành cho việc xây dựng và hiện đại hóa các cơ sở trường công tại từng địa phương.

Trong tư cách thành viên của SAB, Nghị sĩ Janet Nguyễn sẽ làm việc để phân bổ 7 tỉ Mỹ kim tiền trái phiếu đến các trường từ mẫu giáo tới lớp 12 trên toàn tiểu bang. Đây là ngân khoản đã được cử tri chấp thuận hồi tháng 11 năm 2016, với việc thông qua Đề Luật 51.

Nghị sĩ Janet Nguyễn nói với báo Orange County Breeze hôm Thứ Bảy 4 tháng 2 rằng, học sinh ở California phải có được cơ hội học hỏi trong những phòng học vừa hiện đại vừa an toàn. Rất tiếc, nhiều trường trong khu vực của bà và trên toàn tiểu bang đang cần nguồn quỹ để cải tiến các điều kiện trong lớp học cho học sinh. Nghị sĩ Janet Nguyễn hy vọng gia tăng các biện pháp về trách nhiệm giải trình, nhằm bảo đảm các ngân khoản được chi tiêu đúng mục đích.

Trong cuộc kiểm toán mới nhất, Văn Phòng Kiểm Toán Và Đánh Giá của tiểu bang California đã xác định 1,533 dự án trị giá hơn 3 tỉ Mỹ kim thuộc Đề Luật 1D đã hoàn tất, nhưng các ngân khoản chưa được bảo đảm là đã chi đúng mục đích. Hội Đồng Phân Bổ Tiểu Bang SAB gồm 10 thành viên, trong đó có 3 thành viên do Ủy Ban Quy Tắc Thượng Viện bổ nhiệm, gồm các nghị sĩ Janet Nguyễn, Ben Allen và Richard Pan.

Huy Lam / SBTN