Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn đệ trình dự luật ủng hộ người chăm sóc người bệnh trong gia đình

Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn đệ trình dự luật ủng hộ người chăm sóc người bệnh trong gia đình

Ảnh: nguyen.cssrc.us

Trong nỗ lực tiếp tục giúp những người chăm sóc người thân trong gia đình không được trả lương ở California, thượng nghị sĩ tiểu bang Janet Nguyễn thuộc đảng Cộng Hòa đại diện cho khu vực Garden Grove vừa đệ trình Dự Luật Thượng Viện SB 177.

Dự luật này sẽ dành ra thêm 3.3 triệu Mỹ kim cho các trung tâm trợ giúp phương tiện cho những người chăm sóc (CRC) trên khắp tiểu bang. Ngân sách này để tái lập các dịch vụ chăm sóc, vốn rất cần thiết giúp cho những thành viên gia đình không được trả lương khi đang chăm sóc cho người thân bị bệnh, hoặc khuyết tật cả về thể lực lẫn tinh thần tại nhà.

Các trung tâm CRC của tiểu bang cung cấp nhiều loại trợ giúp và phương tiện cho các gia đình và những người chăm sóc người cao tuổi nhưng không được trả lương, bao gồm những người bị bệnh nan y như Alzheimer và Parkinsons. Theo dữ liệu của Hiệp Hội Người Về Hưu Mỹ (AARP), tại California có khoảng 4.5 triệu người chăm sóc cho người thân trong gia đình. Họ bị giới hạn trong việc thực hiện các công việc hàng ngày. Giám đốc điều hành Trung Tâm Người Chăm Sóc Gia Đình thuộc hệ thống St. Jude Brain Injury Network, ông Jack Light nói rằng: “…Gánh nặng của dịch vụ chăm sóc gia đình rất lớn. Dự Luật SB 177 sẽ cho phép các trung tâm CRC có cơ hội giúp cho những người chăm sóc khắp tiểu bang có thì giờ nghỉ ngơi, với thời gian mà dịch vụ này cung cấp, sẽ có thể chăm sóc tinh thần và thể lực cho chính họ…”.

Truyền thống văn hóa của người Việt là con cái chăm sóc bố mẹ già tại nhà để tỏ lòng hiếu thảo. Vì thế, dự luật này sẽ có ảnh hưởng tốt đến nhiều gia đình gốc Việt sinh sống tại Cali.

Huy Lam / SBTN