27/06/2016 | 0

Thượng Nghị Sĩ Elizabeth Warren vận động cùng bà Hillary Clinton

Thượng Nghị Sĩ Elizabeth Warren vận động cùng bà Hillary Clinton

Cincinnati, Ohio. (Reuters) – Ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ Hillary Clinton và thượng nghị sĩ cấp tiến Elizabeth Warren lần đầu tiên vận động cùng nhau tại Ohio, gởi ra một thông điệp kinh tế dân túy tới tiểu bang dao động có thể rất quan trọng trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11.

Bà Warren là lãnh đạo phe cấp tiến của đảng và có thể là ứng cử viên phó tổng thống của bà Clinton. Bà chỉ trích mạnh mẽ Wall Strett và cũng tích cực tấn công tỷ phú Donald Trump, ứng cử viên của đảng Cộng Hòa.

Vị thượng nghị sĩ từ tiểu bang Massachusetts nói bà Clinton đã dành trọn sự nghiệp của mình để đấu tranh cho các giá trị tiến bộ, trong khi ông Trump tham gia vận động để thúc đẩy tài chánh cho mình. Bà Clinton quyết định vận động cùng với bà Warren lần đầu tiên tại Cincinnati, thành phố phía Tây nam tiểu bang Ohio, giáp giới với Kentucky và Indiana. Đây là một nỗ lực ngăn chặn ông Trump giành được sự ủng hộ tại tiểu bang, bằng cách tập trung vào việc bà Clinton sẽ làm gì để phát triển nền kinh tế Hoa Kỳ.

Kể từ khi trở thành ứng cử viên hiển nhiên của đảng Dân Chủ, cựu Ngoại Trưởng Clinton cố gắng miêu tả thương gia Donald Trump là một người cơ bản không thích hợp làm tổng thống. Bà Clinton nói lịch sử lâu đời đấu tranh cho các giá trị kinh tế tiên tiến của bà Warren giúp cho bà trở thành sứ giả hoàn hảo để phê bình ông Trump. (Nguyên Trân)