15/01/2017 | 0

Thượng nghị sĩ Deb Fischer: Kế hoạch bãi bỏ và thay thế obamacare

Thượng nghị sĩ Deb Fischer: Kế hoạch bãi bỏ và thay thế obamacare

Washington, DC. (CBS) – Sau khi quốc hội thông qua dự luật để tạo công cụ bãi bỏ Obamacare, Thượng Nghị sĩ Deb Fischer, thuộc đảng Cộng Hòa, tiểu bang Nebraska, đọc bài diễn văn hàng tuần của đảng Cộng Hòa.

Bà tuyên bố tới lúc bãi bỏ đạo luật thất bại và tập trung vào giúp cho nhiều gia đình có cuộc sống dễ chịu hơn. Thượng Nghị Sĩ Fischer cho rằng Obamacare thất bại bởi vì nó lấy đi lựa chọn từ các bệnh nhân và gia đình. Bà Fischer nói thêm rằng mục tiêu của đảng Cộng Hòa là đưa ra một giải pháp lâu dài, bền vững, tạo sự linh hoạt và lựa chọn cho các bệnh nhân trong chương trình bảo hiểm y tế của họ. Người Mỹ xứng đáng được hưởng cải tổ y tế đúng cách và với lý do đúng đắn. Việc bãi bỏ Obamacare là ưu tiên hàng đầu của đảng Cộng Hòa tại lưỡng Viện, cũng như của tổng thống đắc cử Donald Trump.

Đảng Cộng Hòa nói tiến trình bãi bỏ Obamacare có thể mất vài tháng, sau đó việc phát triển chương trình thay thế có thể mất nhiều thời gian hơn. Nhưng hiện nay họ đang chịu áp lực của ông Trump, vì ông Trump nói rằng việc xóa bỏ và thay thế nên diễn ra cùng lúc. Nhờ đạo luật Obamacare mà 20 triệu người Mỹ chưa từng có bảo hiểm, giờ đây họ có được bảo hiểm y tế.

Trong những ngày gần đây, một số thành viên Cộng Hòa cho biết họ lo ngại trước chiến lược bỏ phiếu xóa bỏ trong khi kế hoạch thay thế vẫn chưa sẵn sàng. (Nguyên Trân)