07/06/2017 | 5

Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa vẫn bất đồng về việc cắt Medicaid của dự luật Trumpcare

Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa vẫn bất đồng về việc cắt Medicaid của dự luật Trumpcare

Washington DC. (Reuters) – Các Thượng nghị sĩ Cộng Hòa rời khỏi cuộc họp về việc sửa chữa hệ thống chăm sóc y tế quốc gia với sự bất đồng về số phận của Medicaid, là chương trình hỗ trợ người già và người tàn tật.

Sự bất đồng có thể là khe nứt đe dọa, ngăn cản tham vọng xóa bỏ và thay thế Obamacare. Theo Wall Street Journal, sự chia rẽ giữa thành viên Cộng Hòa Thượng Viện đủ rộng, để một số nhà lập pháp tin rằng họ không thể đạt được thỏa thuận cho dự luật bảo hiểm sức khỏe TrumpCare của Hạ Viện.

Một số thượng nghị sĩ chuẩn bị chuyển sang mục tiêu khác, đó là cải cách mã số thuế.  Wall Street Journal nói rằng có những dấu hiệu cho thấy lãnh đạo đa số Thượng Viện Mitch McConnell của Kentucky sẵn sàng chuyển sang cải cách mã số thuế, nếu dự luật bảo hiểm sức khoẻ không có đủ sự ủng hộ.

Tỷ lệ giữa Cộng Hòa và Dân Chủ là 52 trên 48. Trong trường hợp tỷ lệ phiếu bầu là 50-50, phó tổng thống Mike Pence sẽ được mời đến bỏ phiếu để phá vỡ thế hòa. Nhưng giả sử tất cả thành viên Dân chủ đều phản đối, đảng Công Hòa chắc chắn thiếu 2 phiếu. Ông McConnell có ý định đưa dự luật của Hạ Viện ra bỏ phiếu bất chấp việc đủ hay thiếu phiếu, điều này cho thấy Thượng Viện không còn sự lựa chọn nào ngoài việc phải tiếp tục tiến lên.

Sự tranh cãi nằm ở điều khoản cắt giảm Medicaid 834 tỷ Mỹ kim trong 10 năm. Hiện tại một số các tiểu bang đang chống đối việc cắt giảm Medicaid vì số người bị mất bảo hiểm trong tiểu bang của họ sẽ gia tăng. (Mai Đức)

TAGS: medicaid