22/09/2013 | 0

Thượng Nghị Sĩ Claire McCaskill nói về việc đóng cửa chính phủ và Obamacare

Thượng Nghị Sĩ Claire McCaskill nói về việc đóng cửa chính phủ và Obamacare

Thượng nghị sĩ Claire McCaskill đảng Dân Chủ, tiểu bang Missouri, là một khách mời trên Fox News Chủ Nhật, thảo luận về việc Syria cộng tác với các thanh tra viên của Liên Hiệp Quốc, về Iran và việc không phê chuẩn ngân sách Obamacare để giúp chính phủ không phải đóng cửa. Về Obamacare, bà nói hàng triệu người Mỹ có nhu cầu chăm sóc sức khỏe, Hạ Viện nên thảo luận sâu sắc hơn chứ không đơn giản là ngăn chặn nhu cầu này vì sẽ làm tổn thương rất nhiều người.

Theo bà, đây không chỉ là vấn đề chính trị mà còn là vấn đề ông Ted Cruz ra tranh cử tổng thống. Các nhà lập pháp không chỉ làm những công việc của họ mà còn phải thỏa hiệp và quản lý chính phủ. Mọi người nên ngồi vào bàn đàm phán, cố gắng giúp cho chương trình Obamacare tốt hơn. Vì ngay lúc này, hàng triệu người Mỹ cần có bảo hiểm để giảm bớt gánh nặng trong cuộc sống. Thậm chí Walgreens cũng có những đề nghị tích cực để ủng hộ Obamacare. Họ sẵn sàng nhận các chính sách bảo hiểm mỗi khi khách hàng đến với họ. Quốc Hội nên cho mọi người cơ hội mua loại bảo hiểm mà họ có đủ khả năng chi trả.