28/03/2015 | 1

Thượng Nghị sĩ Chuck Schumer muốn thay Thượng Nghị sĩ Harry Reid làm lãnh đạo thiểu số Thượng Viện

Thượng Nghị sĩ Chuck Schumer muốn thay Thượng Nghị sĩ Harry Reid làm lãnh đạo thiểu số Thượng Viện

Washington, DC. (Reuters) – Lãnh đạo Thiểu số Dân Chủ Thượng Viện Harry Reid cho biết ông sẽ nghỉ hưu vào năm tới, và để gánh nặng lại cho Thượng nghị sĩ Chuck Schumer.

Ông Schumer sẽ thay ông lãnh đạo Dân Chủ sau khi ông rời khỏi văn phòng. Chắc chắn ông sẽ ở lại chức vụ thêm 22 tháng nữa, nhưng thông báo đề cử ông Schumer là một đồng minh của Wall Street và người New York làm người kế nhiệm, là một thông điệp thúc đẩy đảng Dân Chủ giành lại quyền kiểm soát Thượng Viện trong cuộc bầu cử vào năm 2016. Ngay lập tức ông Schumer bắt đầu tìm người ủng hộ, trong khi đối thủ tiềm năng gần nhất của ông là Thượng Nghị sĩ Dick Durbin, thông qua một phát ngôn viên công bố rằng sẽ hỗ trợ ông Schumer làm lãnh đạo tiếp theo của đảng Dân Chủ tại Thượng Viện, sau cuộc bầu cử tháng 11 năm 2016.

Trong một tuyên bố, ông Schumer cho biết rất vinh dự và khiêm tốn có sự hỗ trợ của rất nhiều đồng nghiệp, và hy vọng đảng Dân Chủ tại Thượng Viện tiếp tục chiến đấu cho tầng lớp trung lưu. Giữa trưa thứ Sáu, một người thân cận của Thượng Nghị sĩ Schumer cho biết ông cam kết ủng hộ tất cả thành viên Dân Chủ tại Thượng Viện. Ông Reid 75 tuổi và gần đây gặp tai nạn trong khi tập thể dục, nói với Washington Post rằng ông Schumer, được xem là nhân vật thứ ba, có thể thay ông làm lãnh đạo.

Nếu thật sự như vậy, ông Schumer sẽ qua mặt ông Durbin là nhân vật số 2 của đảng Dân Chủ. (Mai Đức)