04/12/2017 | 0

Thượng nghị sĩ Angus King dự đoán nhiều điều tồi tệ sẽ được tìm thấy trong dự luật thuế

Thượng nghị sĩ Angus King dự đoán nhiều điều tồi tệ sẽ được tìm thấy trong dự luật thuế

Washington DC. (CBS) – Thượng Nghị Sĩ độc lập Angus King của Maine, dự đoán rằng những điều tồi tệ sẽ được tìm thấy trong dự luật thuế mà Thượng Viện thông qua vào rạng sáng Thứ Bảy 2 tháng 12.

Ông King đưa ra nhận xét trên trong chương trình “Face the Nation” của CBS News vào hôm qua 3 tháng 12. Ông nói đó là một dự luật dày 477 trang mà toàn thể Thượng Viện chỉ có thể đọc trong vài giờ trước lúc bỏ phiếu. Ông khẳng định đảng Cộng Hòa không tổ chức các buổi điều trần cho dự luật thuế này, và thậm chí dự luật được Ủy Ban Tài Chính báo cáo cũng khác với xấp tài liệu phân phát cho toàn thể Thượng Viện vài giờ sau đó.

Ông King cho biết ông cố gắng đọc hết 477 trang tài liệu trong buổi tối Thứ Sáu, nhưng ông không hiểu được ngôn ngữ mà tài liệu sử dụng. Theo Thượng Nghị Sĩ King, ông đánh dấu ở trang 409 có điều khoản về thu nhập từ dầu hỏa và khí đốt. Ông không hiểu dầu hỏa và khí đốt có liên quan gì tới thuế. Trang sau có điều khoản thu nhập từ dầu hỏa và khí đốt ở ngoại quốc. Ông nhận thấy điều khoản này cũng chẳng liên quan. Thượng Nghị Sĩ Chuck Schumer đề nghị dời buổi bỏ phiếu sang Thứ Hai để mọi người có thể đọc dự luật kỹ hơn, nhưng đề nghị bị bác bỏ. Cuối cùng buổi bỏ phiếu diễn ra lúc 3 giờ sáng.

Ông King cho biết có thể đây là buổi bỏ phiếu quan trọng nhất trong sự nghiệp chính trị của các thành viên Thượng Viện. Vì chỉ trong vài giờ, họ đưa ra một quyết định cho cả 30 năm. (Mai Đức)