Thương lái Trung Cộng thao túng thanh long Bình Thuận

Hiện nay, thương lái Trung Quốc đã thâu tóm được khoảng 80% số vựa thanh long ở Bình Thuận. Các vựa này thường nâng giá vào buổi sáng nhưng chỉ mua với số lượng rất ít, chờ đến chiều bất ngờ hạ giá. Nhiều nhà vườn thấy giá cao vội vàng cắt thanh long đem bán nhưng thương lái quay lưng không mua với nhiều lý do như trái nhỏ, nấm nhiều, chất lượng không đảm bảo… Không thể treo hàng một khi đã cắt, một số nhà vườn không còn sự lựa chọn nào khác đành ngậm ngùi bán với giá rẻ.