23/05/2015 | 0

Thượng Viện ngăn chặn dự luật của Hạ Viện

Thượng Viện ngăn chặn dự luật của Hạ Viện

Washington, DC. (Reuters) – Dự luật gia hạn chương trình của cơ quan tình báo, nhằm thu thập dữ liệu lớn hồ sơ điện thoại của người dân Hoa Kỳ đã bị Thượng Viện ngăn chặn vào sáng sớm Thứ Bảy, khiến cho số phận của chương trình này trở nên không chắc chắn vài ngày trước khi hết hạn vào ngày 1 tháng 6.

Với 54 phiếu thuận và 45 phiếu chống, Thượng Viện không đạt được 60 phiếu bầu cần thiết để thúc đẩy dự luật, gia hạn thêm 2 tháng nữa các điều khoản của Luật Yêu Nước Hoa Kỳ, cho phép thu thập số lượng lớn dữ liệu điện thoại. Dự luật có tên Đạo luật Tự do Hoa Kỳ được Hạ viện thông qua với 338 phiếu thuận và 88 phiếu chống vào tuần trước. Dự luật của Hạ viện đòi hỏi Cơ Quan An Ninh Quốc Gia phải có trát của một toà án bí mật về an ninh quốc gia mới có thể thủ đắc những thông tin từ các công ty điện thoại tư nhân về những cú điện thoại trong nước. Lãnh đạo đa số tại Thượng Viện Mitch McConnell đã đề xuất ra hạn ngắn hơn, chỉ kéo dài cho tới ngày 2 tháng 6, nhưng đã bị Thượng Nghị Sĩ Rand Paul, thuộc đảng Cộng Hòa và Thượng Nghị Sĩ Martin Heinrich, thuộc đảng Dân Chủ ngăn chặn.

Sau khi thất bại trong việc gia hạn, ông McConnell cho biết Thượng Viện sẽ trở lại Washington vào Chủ Nhật, ngày 31 tháng 5, một ngày trước khi kỳ nghỉ lễ Chiến Sĩ Trận Vong kết thúc, để xem xét cách giải quyết thời hạn của các điều khoản trong luật Yêu Nước. (Nguyên Trân)