24/07/2015 | 1

Thùng thư mới có kích cỡ một bưu phẩm

Thùng thư mới có kích cỡ một bưu phẩm

Newhall, California. (CBS) – Việc giao bưu phẩm tận tay đôi khi cũng là một vấn đề.

Có lúc bưu phẩm cần có một chữ ký. Có lúc bưu phẩm để trước nhà bị hư hỏng vì mưa nắng bất thường. Hiện nay Dịch vụ Bưu điện vừa nghĩ ra một giải pháp có thể hữu hiệu, đó là thùng thư lớn hơn, có kích cỡ của một bưu phẩm. Dịch vụ Bưu điện đang thực hiện chương trình thí điểm tại Newhall, California. Ron Ronaldi làm việc cho Dịch vụ Bưu điện 18 năm nay, ông nói thùng thư mới giúp công việc của ông nhanh hơn. Từ nay ông chỉ ngồi trong xe, mở thùng thư, đẩy thư từ và cả bưu phẩm vào bên trong và đóng lại. Chủ nhà về mở thùng thư sẽ thấy mọi thứ bên trong đều an toàn.

Thùng thư mới có kích cỡ 13 nhân 7 là một phần trong chương trình thí điểm đang được thực hiện tại nhiều cộng đồng trên cả nước, trong đó có Newhall, California. Nhờ thùng thư mới này, bưu tá không phải mang bưu phẩm về lại bưu điện nếu không có người ở nhà. USPS hy vọng rằng thùng thư có kích thước lớn hơn sẽ giúp công việc kinh doanh của họ phát triển hơn.

Dịch vụ Bưu điện mất hàng tỷ Mỹ kim kể từ khi fax và email được phát minh. Giờ đây Dịch vụ này tìm cách thay đổi với thời đại. Richard Maher là phát ngôn viên của USPS, cho biết lượng thư từ giảm nhưng lượng bưu phẩm tăng lên, và đó là lợi nhuận của họ. Nhiều người tình nguyện tham gia vào chương trình thí điểm cho biết thùng thư lớn khá tiện lợi, bưu tá có thể nhét tất cả mọi thứ vào trong đó. (Mai Đức)