Thùng phiếu online mang tên Lá Phiếu được ra mắt trên Google Play

Thượng tuần tháng 5, công cụ bỏ phiếu qua thùng phiếu online mang tên Lá Phiếu đã được ra mắt trên Google Play. Đây là một ứng dụng trên smartphone hay máy tính bảng Android để người dân bỏ phiếu nhằm bày tỏ chính kiến nhân dịp bầu cử Quốc Hội. Cuộc bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh có sự hiện diện của Tổng thống Obama tại Việt Nam, cho thấy đang có thêm một cơ hội để người Việt Nam mạnh dạn cất lên chính kiến của mình.