Thung Lũng Tình Yêu, thiên đường của kỷ niệm

Trước 1975, hoàn toàn không có thắng cảnh nào thu tiền vào cửa. Nay thì khác hẳn. Các công trình du lịch, tham quan được rào kín làm của riêng; công chúng không còn được phép tự do lai vãng. Ai muốn vào phải trả tiền. Các rào cản nầy cũng đồng thời chia cắt không gian, cảnh quan chung rất phản cảm, gây bất bình cho du khách và cư dân Đà Lạt. Tất cả đều thêm vào danh xưng khu du lịch trước đó để khai thác cạn kiệt thắng cảnh nhằm mục đích móc hầu bao du khách… Không quá lời khi nói rằng danh thắng nào có thể bán vé thu tiền là người ta tận thu. Thung lũng tình yêu là một ví dụ.