Thực hư việc tháo bỏ những bảng tên đường tiếng Việt ở Houston, Texas

Vào ngày 10 tháng 7 nghị viên District F, thành phố Houston đã đề nghị lên thành phố về việc tháo bỏ những bảng tên đường tiếng Việt đã gây lo lắng cho cộng đồng người Việt tại Houston, để hiểu rỏ về sự việc này như thế nào? Xin mời quý vị theo dỏi phần phóng sự ngắn cuộc phỏng vấn ông dân biểu Hubert Võ và một số người Việt đang sinh sống tại khu vực này do Huỳnh Phong thực hiện.