23/07/2015 | 0

Thủ tướng Trung Cộng gặp CT ngân hàng khối BRICS

Thủ tướng Trung Cộng gặp CT ngân hàng khối BRICS

Bắc Kinh, Trung Cộng. (Reuters) – Thủ tướng Trung Cộng Lý Khắc Cường đã gặp chủ tịch Ngân hàng Tân Phát triển của khối BRICS tại Bắc Kinh trong ngày thứ Năm 23 tháng Bảy, nói rằng việc thành lập ngân hàng này là một bước tiến lớn trong việc hợp tác giữa các quốc gia trong khối.

Ông này cho rằng thành tựu quan trọng đạt được qua việc hình thành ngân hàng Tân Phát triển cho thấy, sự hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực tài chính giữa các quốc gia mới nổi trên thị trường thế giới, cũng như sự yểm trợ để cải thiện hệ thống tài chính thế giới. Ông Lý cũng nói, ông hi vọng ngân hàng của khối BRICS sẽ sử dụng nguồn lực tài chính tổng hợp để thúc đẩy tiến trình kỹ nghệ hoá và xây dựng cơ sở hạ tầng tại các quốc gia có nền kinh tế mới nổi. Ông Lý cũng nói rằng, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hoa Lục trong tam cá nguyệt vừa qua ổn định ở mức 7% và đạt được mức tăng trưởng về nhân dụng và lợi tức của cư dân. Chủ tịch Ngân hàng Tân Phát triển cũng nói rằng, ông tự tin về hình mẫu của nền kinh tế phát triển tại Hoa Lục sẽ đóng vai trò chính trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế tại các quốc gia thuộc khối BRICS, liên quan đến năng lực sản xuất, năng suất của nền kỹ nghệ, và hợp tác giữa các quốc gia trong khối.

Khối BRICS hiện nay gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Cộng và Nam Phi. (Song Châu)