07/10/2016 | 0

Thủ tướng Pháp bất đồng với Berlin về mục tiêu tăng trưởng

Thủ tướng Pháp bất đồng với Berlin về mục tiêu tăng trưởng

Paris, Pháp. (Reuters) – Thủ tướng Pháp Manuel Valls cho biết hôm nay là ông không đồng ý với Đức về phương cách để thúc đẩy tăng trưởng ở châu Âu, và Liên Âu có khả năng để chịu thêm nợ.

Đây là điều mà lâu nay Berlin đã tìm cách chống lại. Ông Valls nói ông tin rằng Liên Âu phải theo đuổi một chính sách tăng trưởng thực sự nhờ vào việc đầu tư nhiều hơn. Ông nói tăng trưởng không thể đạt được chỉ bằng việc gia tăng hiệu năng sản xuất. Ông Valls đã phát biểu trong một bài nói chuyện tại Viện Delors Jacques ở Paris. Ông Valls khẳng định việc mở rộng Liên Âu không nên được tiếp tục vô hạn định. Ông nói trước sau gì thì các nước vùng Balkan cũng sẽ được cho gia nhập Liên Âu nhưng khối cần phải biết lúc nào nên từ chối yêu cầu gia nhập.

Ông nói việc gia nhập Liên Âu của Thổ Nhĩ Kỳ là một trường hợp phức tạp và khó xử cho khối. (Lê Hoàng)