20/01/2014 | 2

Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe Đọc Diễn Văn Tại Đại Hội Đảng Cầm Quyền

Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe Đọc Diễn Văn Tại Đại Hội Đảng Cầm Quyền

Tokyo, Nhật. (Reuters)
Thủ tướng Shinzo Abe đã tỏ ra rất hài lòng sau một năm cầm quyền trong lúc đọc diễn văn trước đại hội thường niên của đảng Dân chủ Tự do.
Trong năm qua chính phủ Thủ tướng Abe đã thực hiện nhiều biện pháp cải cách để thúc đẩy nền kinh tế trì trệ trong nhiều thập niên.
Những chính sách cải cách tài chánh và tiền tệ được báo chí đặt tên là Kinh tế Abe đã làm chỉ số chứng khoán Nikkei tăng 50% trong vòng thời gian một năm, đồng yen giảm giá so với đồng mỹ kim, tạo thuận lợi cho ngành xuất cảng.
Thủ tướng Abe nói trước hội nghị rằng rõ rệt là đám mây mù trên nền kinh tế Nhật đã tan biến, đảng Dân chủ Tự do đã đem lại ánh sáng cho nền kinh tế. Tuy nhiên, trong lúc tạo phát triển cho nền kinh tế, Thủ tướng Abe đã tạo thêm căng thẳng với các nước lân bang, ngoài gia tăng tranh chấp hải đảo.
Thủ tướng Abe còn làm các nước Á Châu tức giận vì đã tới viếng ngôi đền Yasukuni, là nơi thờ phượng những người chỉ huy quân đội Nhật trong thời gian Thế chiến Thứ 2.
Thủ tướng Abe cũng đang dự trù gia tăng ngân sách quốc phòng Nhật cũng đã ca ngợi lực lượng Tự Phòng Nhật đang bảo vệ biển, đảo quốc gia. Ông tuyên bố cương quyết bảo vệ đời sống, tài sản của nhân dân Nhật, bảo vệ lãnh thổ, không phận và vùng biển của Nhật. Trung Quốc và Nhật đang gia tăng căng thẳng tại vùng đảo Senkaku, Trung Quốc gọi là đảo Điếu Ngư.
Trong tháng trước, Trung Quốc đã công bố vùng bảo vệ không phận, trong đó có quần đảo đang tranh Chấp với Nhật.

Huệ Võ