28/09/2017 | 0

Thủ tướng Nhật giải tán hạ viện, chuẩn bị tổng tuyển cử

Thủ tướng Nhật giải tán hạ viện, chuẩn bị tổng tuyển cử

Tokyo, Nhật Bản. (Reuters)- Hôm nay 28/09, thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe chính thức giải tán Hạ viện, chuẩn bị tổ chức cuộc bầu cử để tìm kiếm sự uỷ thác của công chúng, cho phép ông thể hiện lập trường cứng rắn để đối phó với mối đe doạ của Bắc Hàn, và tái cân bằng hệ thống an sinh xã hội.

Điểm tín nhiệm của ông Abe từ 30% hồi tháng 7 qua đã tăng lên 50%. Ông Abe quả quyết rằng khối liên minh cầm quyền của ông có hy vọng giành được đa số ghế tại Hạ viện, kể cả khi không còn chiếm 2/3 đa số ghế tuyệt đối cần thiết để thực hiện mục tiêu lâu dài của ông. Ông Abe muốn sửa đổi hiến pháp hoà bình thời hậu chiến sang hiến pháp xác định vai trò của quân đội.

Cuộc tổng tuyển cử theo kế hoạch sẽ được tổ chức vào ngày 22 tháng 10 tới. Mục tiêu của ông Abe là giành được đa số ghế cho liên minh cầm quyền tại quốc hội. Tuy nhiên, triển vọng chiếm ưu thế của khối liên minh cầm quyền của ông Abe có thể bị đảng bảo thủ mới thành lập, do nữ thống đốc thành phố Tokyo, Yuriko Koike lãnh đạo lấn áp.

Thủ tướng Shinzo Abe đã bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử ngay hôm nay 28/09. Bà Yuriko Koike, lãnh tụ của đảng Hy Vọng cũng đã bắt đầu cuộc vận động tranh ghế thủ tướng vào ngày hôm qua. Đảng của bà kêu gọi thúc đẩy cải cách, đã vượt qua Đảng Dân Chủ đối lập, có thể đảo ngược kết quả cuộc bầu cử mà ông Abe đang mong đợi. (Song Châu)