03/08/2016 | 2

Thủ tướng Nhật bổ nhiệm tân bộ trưởng bộ Quốc Phòng

Thủ tướng Nhật bổ nhiệm tân bộ trưởng bộ Quốc Phòng

Tokyo, Nhật. (Reuters) – Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm nay đã bổ nhiệm một đồng minh bảo thủ làm Bộ trưởng Quốc phòng trong một cuộc cải tổ nội các nho nhỏ.

Hầu hết các vị trí khác đã không thay đổi giữa lúc ông Abe hứa đưa nền kinh tế thoát khỏi tình trạnh giảm phát và thúc đẩy hợp tác khu vực. Tân bộ trưởng Quốc phòng, bà Tomomi Inada nguyên là người trưởng về chính sách của đảng cầm quyền. Bà chia xẻ mục tiêu sửa đổi hiến pháp hòa bình hậu chiến với ông Abe, mà giới bảo thủ coi là một biểu tượng nhục nhã của sự thất trận của Nhật trong thế chiến thứ Hai. Bà Tomomi thường xuyên tới thăm đền tử sĩ Yasukuni ở Tokyo mà Trung Quốc và Nam Hàn xem như là một biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt của Nhật Bản.

Bà Inada, một luật sư 57 tuổi, là người phụ nữ thứ hai giữ chức bộ trưởng quốc phòng. Người đầu tiên là bà Yuriko Koike, người đã nắm bộ này trong một thời gian ngắn trong năm 2007, và mới đây đã được bầu làm thống đốc Tokyo. 2 Bộ Ngoại Giao Trung Cộng và Nam Hàn chưa có bình luận gì về việc bổ nhiệm của bà Tomomi Inada. (Lê Hoàng)