02/10/2013 | 0

THỦ TƯỚNG NETANYAHU GẶP ÔNG TỔNG THƯ KÝ LIÊN HIỆP QUỐC

THỦ TƯỚNG NETANYAHU GẶP ÔNG TỔNG THƯ KÝ LIÊN HIỆP QUỐC

Tin New York – Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã gặp ông Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon sau khi đọc diễn văn trước cuộc họp Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc lần thứ 68 trong ngày cuối cùng. Qua bài diễn văn, ông Netanyahu nói tân Tổng thống Iran đang lưà bịp thế giới và Do Thái sẵn sàng hành động đơn phương để ngăn chận Iran có bom nguyên tử. Sau khi gặp Thủ tướng Netanyahu, Tổng thống Obama nói ông ta sẽ không để cho Iran có võ khí nguyên tử.