26/08/2014 | 1

Thủ tướng Nawaz Sharif gặp chỉ huy trưởng quân đội Pakistan

Thủ tướng Nawaz Sharif gặp chỉ huy trưởng quân đội Pakistan

Islamabad – Pakistan. (Reuters) – Hôm nay Thủ tướng Nawaz Sharif đã gặp Tướng Raheel Sharif là chỉ huy trưởng quân đội Pakistan trong lúc tình trạng biểu tình tại thủ đô chưa có dấu hiệu sẽ sớm có biện pháp giải quyết.

Mặc dù hôm qua Tối cao Pháp viện đã ra lệnh giải tán, ngày hôm nay người biểu tình chống chính phủ vẫn đóng trại bên ngoài trụ sở quốc hội Pakistan. Người ủng hộ nhà chính trị Imran Khan và đạo trưởng Tahir ul-Qadri đã biểu tình ở thủ đô Islamabad từ ngày Thứ Sáu, 15 tháng 8. Chính trị gia Imran Khan và đạo trưởng Tahir ul-Qadri lãnh đạo 2 cuộc biểu tình khác nhau tại thủ đô Islamabad, nhưng cùng lên án chính phủ Thủ tướng Sharif là chính phủ tham nhũng và tuyên bố người ủng hộ họ tiếp tục biểu tình cho tới khi nào Thủ tướng Sharif ra đi, tổ chức bầu cử lại quốc hội.

Hàng ngàn người tiếp tục đóng trại trên đại lộ Constitution, là nơi đặt trụ sở quốc hội, tối cao pháp viện và các bộ quan trọng Pakistan. Các cuộc biểu tình ở Pakistan thường đưa tới đảo chánh. Các nguồn tin cho biết cuộc họp diễn ra tại nhà Thủ tướng Sharif để bàn tới tình hình chính trị và nhiều vấn đề khác, nhưng không cho biết chi tiết. Tình trạng hiện giờ của Pakistan sẽ đi tới đâu tùy theo lập trường của quân đội. Các tướng lãnh Pakistan đã nắm giữ quyền lực quốc gia trong nửa thời gian lịch sử từ ngày độc lập. Tướng Pervez Musharraf đã đảo chánh Thủ tướng Sharif trong năm 1999. Liên hệ giữa quân đội Pakistan và Thủ tướng Sharif đã chua chát sau khi Tướng Pervez Musharraf bị truy tố các tội phản quốc. Nhiều viên chức của đảng cầm quyền đã tố cáo quân đội đứng đàng sau cuộc biểu tình của người ủng hộ chính trị gia Imran Khan và đạo trưởng Tahir ul-Qadri.

Nhiều người Pakistan cho rằng quân đội Pakistan muốn lên cầm quyền và dùng cuộc biểu tình để tạo nguyên nhân đảo chánh. Đạo trưởng Qadri đã gia hạn bản tối hậu thư, cảnh cáo nếu Thủ tướng Sharif không ra đi vào cuối tuần này, tình hình sẽ không thể kiểm soát. (H. Võ)