15/01/2014 | 0

THỦ TƯỚNG MARIANO RAJOY KÊU GỌI DOANH NGHIỆP HOA KỲ ĐẦU TƯ VÀO TÂY BAN NHA

THỦ TƯỚNG MARIANO RAJOY KÊU GỌI DOANH NGHIỆP HOA KỲ ĐẦU TƯ VÀO TÂY BAN NHA

Tây Ban Nha Kêu Gọi Đầu Tư Từ Hoa Kỳ (Reuters)
Hoa Thịnh Đốn
Thủ Tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy cho biết kinh tế của Tây Ban Nha đang hồi phục. Ông kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư vào nước ông.
Trong một bài diễn văn tại Phòng Thương Mại Hoa Kỳ tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, ông Rajoy nói nay Tây Ban Nha nay có thể thu hoạch những thành quả đầu tiên, sẽ không dừng lại nửa chừng. Tây Ban Nha sẽ tiếp tục cải tổ.
Chính phủ sẽ tiếp tục cắt giảm quan liêu và làm mọi cách để có thể giúp cho sự hồi phục này mạnh mẽ hơn.
Ông Rajoy kêu gọi các doanh nhân đầu tư vào Tây Ban Nha và hỗ trợ nỗ lực đang diễn ra để giúp thông qua thỏa thuận thương mại Đối Tác Thương Mại và Đầu Tư xuyên Đại Tây Dương giữa Liên Âu và Hoa Kỳ.
Các cuộc đàm phán nhằm hoàn tất thỏa thuận sẽ kết thúc vào năm 2014.

Minh Hằng