19/10/2015 | 0

Thủ tướng Dũng lại thay đổi quan điểm về ‘trung thành’

Thủ tướng Dũng lại thay đổi quan điểm về ‘trung thành’

Tại đây, ông Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ đạo ‘Kiên định xây dựng lực lượng Công an nhân dân tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa’.

Với chỉ đạo trên, ông Dũng đã tái cố định cụm từ ‘lực lượng Công an nhân dân tuyệt đối trung thành với Đảng’ ở vị trí đầu của khẩu hiệu chính trị. Sự hoán đổi như vậy là trái ngược với khẩu hiệu cùng chủ đề mà chính ông Dũng nêu ra vào tháng 8/2015.

Cần nhắc lại, vào đầu tháng 8/2015, trong bối cảnh Đại hội Thi đua vì an ninh Tổ quốc lần VII do Bộ Công an tổ chức, Thủ tướng Dũng đã nêu ra một quan niệm rất đáng chú ý: “Lực lượng Công an Nhân dân phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng và nhà nước”.

Với phát biểu này, Thủ tướng Dũng đặt Tổ quốc lên vị trí đầu tiên, khác với ưu tiên “phải trung với Đảng” luôn được đặt ở tiền phương trong các bài diễn văn, nghị quyết và trong hệ thống tuyên truyền của khối đảng lẫn giới tuyên giáo.

Trước đó vào ngày 1/7/2015, tại Đại hội thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ IX và trùng với sự kiện Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh bị xem là “mất tích”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng bất ngờ nêu ra khái niệm Quân đội “trung thành với dân tộc và Hiến pháp”, mặc dù có thêm bổ đề Quân đội Nhân dân Việt Nam cần “nghiêm túc chấp hành sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước”.

Có thể cho rằng việc hoán đổi vị trí trong yêu cầu lực lượng vũ trang “phải trung thành với Tổ quốc và nhân dân”- cho dù sự hoán đổi này chưa thật sự bền vững- là một sự thay đổi đáng kể về não trạng của một bộ phận trong giới lãnh đạo cao cấp ở Việt Nam, dù chỉ mới trên phương diện lý thuyết chứ chưa có chút nào thực tiễn.

Hiện tượng Thủ tướng Dũng đưa cụm từ ‘lực lượng Công an nhân dân tuyệt đối trung thành với Đảng’ ở vị trí đầu của khẩu hiệu chính trị cho thấy có khả năng ông chịu một áp lực nào đó đủ lớn trong và sau Hội nghị trung ương 12.

Được biết, việc ban chấp hành trung ương xem xét giới thiệu một số nhân sự vào chức vụ tổng bí thư tại đại hội 12 vẫn đang tiến hành. Hiện vẫn chưa thể biết ông Nguyễn Tấn Dũng có vượt qua cửa ải hiểm trở này hay không. Chỉ vượt qua được cửa ải này, ông Dũng mới có cơ hội vượt tiếp một cửa ải khác khi việc bầu tổng bí thư chính thức diễn ra.

Lê Dung / SBTN