27/02/2014 | 0

Thủ tướng Đức khuyên Anh đừng tách khỏi Liên Âu

Thủ tướng Đức khuyên Anh đừng tách khỏi Liên Âu

Luân Đôn. (Reuters)
Thủ tướng Đức Angela Merkel nói trước quốc hội Anh rằng bà không hứa hẹn cải cách Liên Âu vì quyền lợi của Anh, nhưng Liên Âu cần một số thay đổi và Anh quốc không nên tách khỏi Liên Âu. Thủ tướng Merkel viếng thăm Luân Đôn trong một ngày vào lúc không ai có thể đoán biết được tương lai của Anh ở Liên Âu.
Dưới áp lực của thành phần chống Liên Âu trong nội bộ đảng Bảo Thủ và áp lực của đảng Độc Lập Anh Quốc, Thủ tướng David Cameron hứa sẽ sửa đổi mối quan hệ với Liên Âu nếu tái đắc cử, và sẽ tổ chức trưng cầu để dân chúng quyết định phương hướng tiếp tục nằm trong Liên Âu hay rút lui.
Thủ tướng Cameron đã đưa ra những đòi hỏi cải cách, xác định giới hạn dân số các nước nghèo tới Anh tìm việc làm, gây gánh nặng đối với nền an sinh xã hội nước này. Ông cũng đề nghị gia tăng sự cạnh tranh giữa các nước Liên Âu. – H. Vỗ