05/07/2021 | 18

Thủ Tướng CSVN yêu cầu ngân hàng nhà nước nghiên cứu tiền điện tử

Thủ Tướng CSVN yêu cầu ngân hàng nhà nước nghiên cứu tiền điện tử

Thủ tướng nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam Phạm Minh Chính yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu, bố trí thí điểm tiền điện tử dựa trên kỹ thuật blockchain trong giai đoạn 2021-2023. Tiền điện tử dựa trên blockchain là một trong những kỹ thuật cốt lõi mà Việt Nam hy vọng sẽ phát triển và làm chủ. Hiện vẫn chưa có định nghĩa cụ thể cho tiền điện tử và tài sản ảo ở Việt Nam.

Trong nhiều năm, Ngân hàng Nhà nước cộng sản nhấn mạnh rằng tiền điện tử, bao gồm cả Bitcoin, không được công nhận hợp pháp ở Việt Nam và việc sử dụng tiền điện tử làm phương tiện thanh toán cũng không được pháp luật công nhận và bảo vệ trong nước.

Ngân hàng trung ương yêu cầu các tổ chức tín dụng không sử dụng tiền điện tử như một loại tiền tệ hoặc một phương tiện thanh toán. Cho đến nay, ngân hàng trung ương cộng sản vẫn chưa cấp giấy phép cho bất kỳ nền tảng giao dịch tiền điện tử nào.