22/02/2022 | 32

Thủ Tướng CSVN hứa sẽ thay đổi cơ chế, mong các công ty ngoại quốc giúp đỡ hồi phục kinh tế

Thủ Tướng CSVN hứa sẽ thay đổi cơ chế, mong các công ty ngoại quốc giúp đỡ hồi phục kinh tế

Phạm Minh Chính- Nguồn hình VGP Nhật Bắc

Tin Vietnam.- Báo Vietnamnet ngày 21 tháng 2 năm 2022 loan tin, tại Diễn đàn công ty Việt Nam thường niên, ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Cộng sản tuyên bố trước Ngân hàng Thế giới, tổ chức Tài chính Quốc tế, cùng nhiều công ty ngoại quốc là, nhà cầm quyền sẽ tập trung sửa đổi, bổ sung hệ thống pháp luật, các vấn đề thực tiễn mới phát sinh, điều chỉnh để tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, chính sách, tạo thuận lợi cho sự phát triển kinh tế- xã hội.

Ông Chính mong muốn các công ty, các hiệp hội tiếp tục đồng hành, giúp đỡ, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phục hồi, phát triển kinh tế trên tinh thần “đồng cam cộng khổ”, lợi ích thì phải hài hoà, còn rủi ro thì cùng chia sẽ với nhà cầm quyền.

Ông Chính sẽ giao cho các cơ quan thuộc cấp giải quyết những tồn tại, hạn chế, thảo gỡ các rào cản về thể chế, quy định pháp luật để hỗ trợ tốt hơn cho các công ty, và tổ chức quốc tế, nhằm phát triển và phục hồi chuỗi sản xuất. Ngoài ra, ông Chính còn cho rằng, sau nhiều cuộc chiến tranh khốc liệt, Việt Nam còn rất nhiều khó khăn, thách thứ nên ông kêu gọi bảo đảm công bằng, công lý trong quá trình chuyển đổi xanh, và nhà cầm quyền mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của cộng đồng quốc tế về hoàn thiện thể chế, đa dạng hoá nguồn gốc, công nghệ xanh, sạch, quản trị và nguồn nhân lực.

Nhà cầm quyền cũng sẽ đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, làm trong sạch bộ máy, giảm phiền hà cho người dân, và các công ty.

An Nhiên