04/09/2021 | 5

Thủ tướng công sản Phạm Minh Chính khuyến cáo Việt Nam sẽ phải chống dịch covid-19 dài hạn trong bối cảnh khủng hoảng ngày càng gia tăng

Thủ tướng công sản Phạm Minh Chính khuyến cáo Việt Nam sẽ phải chống dịch covid-19 dài hạn trong bối cảnh khủng hoảng ngày càng gia tăng

Thủ tướng cộng sản Việt Nam Phạm Minh Chính cho biết quốc gia này có thể sẽ phải đối mặt với cuộc chiến chống coronavirus dài hạn, không thể dựa vào các biện pháp phong tỏa và cô lập vô thời hạn khi Việt Nam đang gặp khó khăn trong việc ngăn chặn đợt bùng phát nguy hiểm nhất từ trước đến nay.

Việt Nam đã điều động binh lính và buộc người dân của thành phố trọng yếu nhất đất nước phải ở nhà trong những tuần gần đây. Đây được xem là một trong các biện pháp quyết liệt nhất của cộng sản Việt Nam để chống lại đợt bùng phát dịch.

Trong buổi gặp gỡ các chuyên gia để nghe ý kiến về cách chống dịch, ông Chính nói rằng những hạn chế đã gây ra “khó khăn về vật chất và tinh thần”. Các biện pháp này cũng buộc các công ty trong lĩnh vực kinh doanh cần nhiều lao động, bao gồm cả các nhà cung cấp cho các thương hiệu như Nike và Adidas phải tạm ngừng hoạt động. Sản lượng công nghiệp của Việt Nam trong tháng 8 giảm 7.4% so với một năm trước đó, trong khi xuất cảng của Việt Nam giảm 5.4%.

Theo dữ kiện chính thức, doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ giảm 33.7%. Ông Chính cho biết việc ngăn ngừa các ca tử vong là ưu tiên hàng đầu và tiêm chủng là biện pháp chiến lược quan trọng của Việt Nam. Theo thông tin từ Bộ Y tế cộng sản, chỉ có 2.9% dân số Việt Nam được tiêm chủng, trong khi tỷ lệ tử vong là 2.5%, cao hơn tỷ lệ toàn cầu là 2.1%.