12/06/2021 | 14

Thủ tướng Cộng sản Phạm Minh Chính cho rằng ngân sách chỉ là vốn mồi nên phải tìm cách thu tiền các tuyến đường nhà cầm quyền đầu tư

Thủ tướng Cộng sản Phạm Minh Chính cho rằng ngân sách chỉ là vốn mồi nên phải tìm cách thu tiền các tuyến đường nhà cầm quyền đầu tư

Phạm Minh Chính- Nguồn hình tạp chí Kiểm sát

Tin Vietnam.- Báo Lao động ngày 10 tháng 6 năm 2021 loan tin, ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Cộng sản Việt Nam vừa yêu cầu bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, đưa ra cách thu tiền đối với các tuyến đường mà nhà cầm quyền đầu tư. Ngoài ra, ông Chính còn yêu cầu bộ Giao thông vận tải tìm ra cách để thu hút nguồn tiền của người dân trong bối cảnh nguồn lực ngân sách của nhà cầm quyền hạn chế.

Ông Chính cho rằng, tiền ngân sách chỉ đóng vai trò là vốn làm mồi, có tính chất hỗ trợ. Điều này được người dân hiểu rằng, nhà cầm quyền còn đáng sợ hơn các công ty đầu tư xây dựng các trạm BOT. Vì ít nhất, các công ty còn vay vốn, bỏ tiền ra để đầu tư và thu tiền từ các tài xế còn nhà cầm quyền thì lấy tiền thuế của người dân đầu tư làm đường để thu thêm tiền kiếm lợi nhuận.

Ngoài việc tìm cách thu tiền đầu tư giao thông, ông Chính còn yêu cầu bộ Giao thông vận tải phải cắt bớt nhân sự theo hướng giảm nhân sự đầu mối, giảm nhân sự trung gian, giảm nhân sự cấp phó. Bảo đảm được một cơ quan phải thực hiện được nhiều việc, và một việc chỉ giao cho một cơ quan thực hiện chứ không giao cho nhiều cơ quan cùng làm như hiện tại.

An Nhiên