09/09/2014 | 1

Thủ tướng Cameron kêu gọi người Scottish đừng ly khai

Thủ tướng Cameron kêu gọi người Scottish đừng ly khai

London – Anh quốc. (Reuters) – Các nhà lãnh đạo chính trị Scotland đã gặp nhau ở Edinburg bác bỏ sự độc lập. Trong lúc đó, Thủ tướng David Cameron kêu gọi người dân Scotland đừng bỏ phiếu ly khai Anh quốc.

Đang có làn sóng ủng hộ chủ trương ly khai Anh quốc ở Scotland trong lúc sắp tới cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 18 tháng 9. Kết quả thăm dò của TNS công bố trong ngày hôm nay cho thấy sự liên hiệp giữa Scotland và England đã 307 năm đang bị đe dọa. Tập trung ở Edinburgh cho cuộc vận động Better Together, các nhà lãnh chính trị ở Scotland như Chủ tịch đảng Lao Động Johann Lamont, Chủ tịch đảng Bảo thủ và Liên hiệp Ruth Davidson, Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do Willie Rennie đã bảo đảm với cử tri rằng bỏ phiếu chống độc lập sẽ giúp cho Nghị viện Scotland có nhiếu quyền lực hơn.

Theo kết quả thăm dò của YouGov đăng trên tờ Sunday Times, con số ủng hộ độc lập đã vượt qua con số chống ly khai lần đầu tiên trong lịch sử. Để đảo ngược làn sóng, các nhà chính trị Anh vội vã hứa hẹn trao cho người dân Scotland nhiều quyền lực hơn. Thủ tướng Cameron và những nhà lãnh đạo 2 đảng chính trong nước nói rằng họ sẽ tới Scotland vào ngày mai để vận động. Thủ tướng Cameron nói rằng ông ta hủy bỏ buổi họp Hỏi và Đáp tại quốc hội để có thể vận động hữu hiệu hơn, gặp người dân, lắng nghe người dân và nói chuyện với người dân. Quyết định cuối cùng là ở người dân Scotland, nhưng là thủ tướng, đại diện cho toàn dân Anh quốc, ông ta muốn Scotland tiếp tục là một phần đất của vương quốc Anh. (H. Võ)