29/01/2016 | 0

Thủ tướng Anh tới Brussels trong thời điểm quyết định

Thủ tướng Anh tới Brussels trong thời điểm quyết định

Brussels, Bỉ . (Reuters) – Thủ tướng Anh David Cameron đã gặp Chủ tịch Cao ủy Liên Âu Jean-Claude Juncker ở Brussels trong ngày Thứ Sáu, 29 tháng Giêng, để tìm sự đồng ý về sự kiểm soát di dân và bắt đầu 3 ngày đàm phán về bản dự thảo cải cách Liên Âu sẽ quyết định Anh quốc tiếp tục nằm trong Liên Âu hay rút lui.

Thủ tướng Cameron thảo luận với ông Juncker về một đề nghị của Liên Âu nhằm đáp ứng những sự đòi hỏi của Anh. Nếu thủ tướng Anh và chủ tịch cao ủy Liên Âu đồng ý để Anh cắt quyền lợi xã hội của công nhân di dân từ các nước Liên Âu ở Anh và các nhà lãnh đạo khác cũng đồng ý, bản dự thảo sẽ được trao cho chính phủ các nước và sự đàm phán rộng lớn hơn sẽ diễn ra trong hội nghị thượng đỉnh vào 3 tuần tới. Thủ tướng Cameron hy vọng sự đồng thuận sẽ đạt được vào trung tuần tháng 2, và Anh sẽ tổ chức trưng cầu dân ý sớm vào tháng 6. Thủ tướng Cameron sẽ gặp Chủ tịch Hội đồng Liên Âu Donald Tusk vào ngày 31 tháng này.

Giới chức ở Brussels nói rằng các ngày cuối tuần này là những ngày quan trọng và ông Juncker có thể bằng lòng với sáng kiến của Anh. (Hồng Tú)